Eesti
English
Eesti ja Belgia » Belgia reisiinfo »

Belgia - Reisiinfo

12.08.2015


Elamine

Asudes Belgiasse elama tuleb end registreerida kohalikus omavalitsuses (kommuunis), kus hakkate elama, soovitavalt 7 päeva jooksul (kuid mitte hiljem kui kolme kuu möödudes). Kindlasti peab kaasas olema isikut tõendav dokument ja fotod, tõenäoliselt küsitakse ka lisadokumente (nt. sünnitunnistus, karistusregistri tõend, vms).

NB! Dokumendinõuded võivad kommuuniti erineda. Küsi täpsemat infot elukohajärgse kommuuni administratsioonist. Vt Belgia kommuunid ja kontaktandmed.

NB! Sõltuvalt kommuunist võib olla vajalik dokumentide tõlkimine kas prantsuse või hollandi keelde, teinekord võidakse aktsepteerida ka inglise keelde tõlgitud dokumenti. Vt ka Tõlkimine.

NB! Enda püsiva elukoha muutumisest tuleb teavitada ka Eesti Rahvastikuregistrit.
Püsiva elukoha andmed saab rahvastikuregistrile edastada ID-kaardiga (autentimine ka Eesti internetipanga vahendusel) portaalis www.eesti.ee või saatkonna vahendusel. Vt lisainfot: Kodanike registreerimine saatkonnas/püsiv elukoht Eesti rahvastikuregistris.

Asudes Belgiasse tööle

Töötamiseks Belgias Eesti kodanik tööluba ei vaja – kehtivad tööjõu vaba liikumise põhimõtted.
Lisainfo töötamise ja ettevõtluse kohta – vt Töötamine Belgias.
Üldist infot töövõimaluste ja ettevõtluse kohta Euroopa Liidus leiab Euroopa Liidu portaalist.Palju kasuliku infot leiate EURESe kodulehelt

Liiklus

Autoga reisides peab juhil olema kehtiv juhiluba, kindlustus ja auto registreerimisdokumendid. Kui sõidad võõra autoga võidakse küsida omaniku kirjalikku nõusolekut (volitust).

Belgia maanteed on üldiselt heas korras, kiirteed võivad olla valgustatud ka öösiti. Kiirteede kasutamine on lisatasuta. Liiklus on kiire ja tuleb olla tähelepanelik vältimaks liiklusõnnetusi.
Üldised kiiruspiirangud: kiirteedel 120 km/h, maanteedel 90 km/h, suuremad linnadevahelised või –sisesed teed 70 km/h, linnades 50 km/h ja 30 km/h (koolide juures, kehtib reeglina 24h).

Mida tasuks silmas pidada?

 • Kohustuslik on kasutada turvavööd – lapsed peavad olema sobivas turvatoolis.
 • Kehtib parema käe reegel – igal juhul on eesõigus paremalt tuleval liiklejal.
  Soovitame olla tähelepanelik ka ristmikel, kus on „Peatee” ja „Anna teed!” märgid.
 • Hoiduge sõitmisest alkoholijoobes (lubatud 0,5 promilli ületamisel on trahvid suured)
 • Mobiiltelefoni kasutamine juhtides on lubatud vaid „hands free” varustusega
 • Kiirteel olles tuleb hoida parempoolsele vabale rajale, vasakpoolsed sisemised rajad on möödasõiduks.
 • Kui auto läheb katki – peab maanteel olles kandma helendavat vesti (soovitame vesti olemasolu autos kontrollida enne sõidu algust, ka autot rentides).
 • Trammidel on eelisõigus. Kui tramm või buss peatub tee keskel reisijate mahaminemiseks või pealetulekuks, peab auto seisma jääma.
 • Väiksematel teedel olge tähelepanelik jalgratturite suhtes ja jälgige vastavaid liiklusmärke.
 • Teetähised on regiooniti kas prantsuse või hollandi, või mõlemas keeles. NB! Nimed prantsuse ja hollandi keeles võivad erineda!

Trahvidest - Mõistlik on järgida kohalikke seadusi ja arvestada liiklusmärkidega. Nõuete rikkumisel tuleb maksta trahv – välisriigi kodanikelt nõutakse tihtipeale trahvi kohest ja sularahas maksmist (vastasel korral võidakse auto arestida).

Elu-olu – kohalikud eripärad

Enamus infot ja juhiseid on Belgias kas flaami/hollandi või prantsuse keeles. Hakkama peaks saama ka saksa keelega. Inglise keelt kõneldakse enam suuremates linnades.

Peab arvestama, et koha- ja tänavanimed võivad keeleti olla erinevad.

Narkootikumide omamine ja vahendamine on kriminaalkorras karistatavad.

Rahu rikkumine või raskes joobes viibimine avalikus kohas võib kaasa tuua administratiivvastutuse (trahv või arest).

Riigipühad Belgias

Riigipühadel on suuremad poed ja ametiasutused suletud.
Kui riigipüha langeb nt neljapäevale või teisipäevale, võib juhtuda, et ka et riigipüha ja nädalavahetuse vahele jääv päev (reede või esmaspäev) on puhkepäev (sõltuvalt asutuse töökorraldusest).

Tervishoid – arstiabi

Belgias viibivad Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed saavad vajaminevat arstiabi samadel tingimustel, kui Belgias elavad kindlustatud inimesed. Arstiabi saamiseks peab esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi.
Tuleb arvestada, et teatud protsendi ravikuludest maksavad kindlustatud isikud alati ise.
(S.t.: Inimene tasub ise ravi ja ravimite eest, raviteenuse saanule väljastatakse ametlik kviitung, mille alusel hüvitatakse ravi maksumus kindlaks määratud ulatuses).

Apteegi tunnuseks on roheline rist.

NB! Kiirabi transpordi kuludest 50% tasub patsient – üldine ravikindlustus seda ei hüvita. Kulud võidakse hüvitada, kui isikul on sõlmitud vastava kattega reisikindlustus või kui kiirabi transporti vajati tööõnnetuse tagajärjel.
Soovitame ravikindlustuse osas uurida lisainfot eelnevalt Eesti Haigekassa kodulehelt ja võtta reisile Euroopa Liitu kaasa Euroopa ravikindlustuskaart.
Vt ka: Tervishoiu teenuste kasutamine välismaal.

NB! Eesti Haigekassa ei kata välismaal haigestunud inimeste või õnnetusjuhtumites vigastatute kõiki kulusid, sh kojutoimetamise kulusid. Selleks soovitame reisikindlustust. (Vt lisaks info reisikindlustuse kohta ja Eestis tegutsevad kindlustusfirmad!

Kui Sul ei ole reisile minnes sõlmitud reisikindlustuse lepingut, jäävad ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral tekkivad kulud Sinu enda kanda.

Kuritegevus - Enamikel juhtudel möödub reis Belgiasse probleemideta. Soovitame olla tavapäraselt valvas oma isiklike asjade suhtes (reisikott, käekott, dokumendid, telefon, jne). Meeles tuleb pidada, et taskuvargaid on igas suures linnas. Võimalusel ärge hoidke kõiki dokumente, krediitkaarte ja kogu raha ühes kotis või taskus.

NB! Tehke dokumentidest fotokoopia ja kirjutage üles mõned olulised telefoninumbrid (juhuks kui telefon varastatakse). Enne reisi registreeri enda reisil olek välisministeeriumi kodulehel .
Vt Ajutiselt välisriigis viibimise registreerimine.

Vargad, taskuvargad tegutsevad rahvarohketes kohtades, eriti kesklinnas ja raudteejaamades või nende naabruses: eriti hilja õhtul või pimedas olge tähelepanelik:

 • Brüsselis – raekoja platsi lähedal, raudteejaamades Gare du Midi, sh Eurostar’i terminal ja Gare Du Nord, Gare Central, nö eurokvartalis (Schuman’i ringi lähedal), metroos-trammis-bussis.
 • Antwerpenis – raudteejaamas, bussides, trammis.
 • Reisirongides (nt liinidel Pariis - Brüssel, Brüssel - Amsterdam) - on olnud juhtumeid, kus rongis (TGV, Thalys) pagasiriiulile pandud kott varastatakse.

Ärge kunagi jätke oma asju valveta ega usaldage võõra inimese hoolde, isegi siis, kui ostate rongi või metroopiletit või olete kohvikus.

Autoga liikudes ärge jätke väärtuslikke asju nähtavale, kas siis, kui olete ise autos. Tiheda liiklusega tänavatel soovitame hoida auto uksed lukus igal ajal. Ka oodates valgusfoori taga võidakse teid rünnata (nt vargad (mootorrattal või jala) avavad auto ukse või löövad sisse akna ja võtavad kõrvalistmel oleva koti).

NB! Olge tähelepanelik olukorras, kus keegi teile otsa komistab või pöördub teie poole nt suitsu küsimiseks, eriti kui olete rahvarohkel tänaval.

Kui satud varguse ohvriks :

 • võta ühendust lähima politseijaoskonnaga (politsei üldnumber 110) ja registreeri juhtum
 • ID-kaardi sertifikaatide sulgemiseks helista numbril +372 677 3377 (vt lisaks Politseiameti info ID-kaardi omanikule).
 • ID-kaardi ja passi kehtetuks tunnistamiseks välismaal peab isiklikult pöörduma lähima saatkonna või aukonsuli poole. Vaata lisaks: Eesti välisesindused, kuidas tulla saatkonda Brüsselis.
 • Töövälisel ajal helista välisministeeriumi konsulaarabi telefonil +372 5301 9999!

Terrorism - Terrorismioht on olemas, kuid mitte igapäevane. Vajadusel teatatakse ohtlikust olukorrast avalikult ning siis tuleb järgida politsei juhiseid.

Loodusõnnetused - Ilmastikust tingitud ohtlikust olukorrast teavitatakse avalikult ning kindlasti peaks avaldatud info ja juhistega arvestama. Maavärina tõenäosus Belgias on imeväike.

Streigid - Streike korraldatakse Belgias aeg-ajalt, üldstreike harvem. Reeglina teavitatakse avalikkust streikide toimumisest aegsasti. Üldstreigi korral soovitame lähtuda jagatud infost ja arvestada, et reisimisel-liiklemisel võib ette tulla takistusi (nt ei toimi avalik transport).

Kohalikud hädaabi numbrid
õnnetusjuhtumid, kallaletungid - 112
kiirabi-tulekahju (ka valvearstid) - 100
politsei - 101
infotelefon - 1307 (riigisisene); 1304 (rahvusvaheline); 1407 (riigisisene inglise keeles)
valveapteegid - 0900 10 500 (0,50 EUR/minut), lisinfo: www.pharmacie.be
Card Stop (pangakaardi sulgemine) - 070 344 344

Uuri enne reisi
Ajutiselt välisriigis viibimise registreerimine
Eesti saatkond Brüsselis
Kuidas saatkonda tulla?
Belgia üldinfo (ka inglise keeles)
Belgopocket - vajalik elu-olu info Belgiast

Turismiinfo
Flandria (Visit Flanders)
Valloonia ja Brüssel
Saksakeelsed kantonid

Belgia regioonide kontaktlehed
Pealinn Brüssel
Valloonia
Flandria
Belgia kommuunid ja kontaktandmed
Euroopa tööalase liikuvuse portaal Belgia tööturu teave – EURES

Europe Direct  - igasugune info Euroopa Liidu liikmseriikide kohta (sh nõuanded reisija ja muude õiguste kohta)
Euroopa ravikindlustuskaart
Reisikindlustus
Reisimine ja turism Euroopas

 

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI


Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Saatkonnast saab vajadusel hädaabi dokumendi tagasi Eestisse pöördumiseks - tagasipöördumistunnistus väljastatakse nii kiiresti kui võimalik (vajalik isiku tuvastamine ja 2 fotot). Vaata lisaks konsulaarabi infot saatkonna kodulehel. Belgias on Eestil kaks aukonsulit (Antwerpen ja La Louvière). Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24h).

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED


Juhime tähelepanu sellele, et Belgial on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

Belgia saatkond Tallinnas
Rataskaevu 2, 10123 Tallinn
Tel: (+372) 627 41 00, Faks: (+372) 644 41 01
E-post: tallinn@diplobel.fed.be
http://www.diplomatie.be/tallinn/

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel Travel Information Manual  (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Belgia on Euroopa Liidu liikmesriik, kuhu reisimiseks Eesti kodanikud viisat ei vaja. Piiriületuseks piisab kehtivast ID-kaardist või passist, mis peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.
Eestis elamisloaga elavad kolmandate riikide kodanikud ei vaja Belgiasse reisimisel viisat. Piiriületamiseks on vajalik kehtiv kodakondsusjärgse riigi pass ja kehtiv elamisluba. Riiki saabudes peab kõigil isikutel, sh alaealistel lastel, olema kaasas kehtiv ID-kaart või pass. Isikut tõendavat dokumenti (või koopiat sellest) peaks kogu aeg endaga kaasas kandma.
NB! Kui alaealised reisivad ilma oma vanemateta, võidakse nõuda vanemate või seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut selliseks reisiks (vanema kirjaliku nõusoleku ja tema allkirja saab kinnitada nt linna- või vallasekretär või notar).

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be