Eesti
English

Muudatused Eesti Vabariigi reisidokumentides

09.01.2017

Alates 01.01.2017 hakkab Politsei- ja Piirivalveamet välja andma Eesti kodaniku ja välismaalase passe vähemalt 15-aastasele isikule kuni 10-aastase kehtivusajaga.

Ülejäänud reisidokumentide (meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus, pagulase reisidokument, diplomaatiline pass) ja alla 15-aastaste isikute puhul on kehtivusaeg endiselt kuni 5 aastat ning ajutise reisidokumendi kehtivusaeg kuni 2 aastat.

Pikenes ka sõrmejälgede taaskasutamise aeg – kui varem oli see kaks aastat, siis alates 1. jaanuarist saab taaskasutada kuni viis aastat tagasi antud sõrmejälgi. Pikem taaskasutusaeg kehtib ka enne 1. jaanuari antud sõrmejälgedele.

Seega, kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui viis aastat, saate passi taotleda ka posti või e-posti.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be