Eesti
English
Konsulaarinfo » Riigilõivu tasumine »

Riigilõivu tagastamine

17.05.2010

Riigilõivu tagastamist on Teil õigus taotleda kahe aasta jooksul tasumise päevale järgneva aasta 1. jaanuarist arvates.

Tasutud riigilõiv tagastatakse, kui

  • riigilõivu on tasutud ettenähtust suuremas summas;

  • esitatud taotlus või avaldus jäetakse läbivaatamata;

  • keeldutakse riigilõivuga maksustatava toimingu tegemisest;

  • riigilõivu tasunud isik loobub toimingust või dokumendi saamisest enne vastavasse asutusse pöördumist;

  • muudel seadusega sätestatud asjaoludel.

Kuidas toimida?
Riigilõivu tagastamiseks peate esitama saatkonnale kirjaliku taotluse, millele võite lisada riigilõivu tasumist tõendava dokumendi.

Taotluse palume edastada saatkonda isiklikult või posti teel aadressil:
Rue Guimard 11/13, 1040 Brüssel.

Täiendav info telefonil +32 2 779 07 55 või e-maili teel: embassy.brussels@mfa.ee


Otsuse riigilõivu tagastamise kohta teeb saatkond 10 kalendripäeva jooksul. 
Riigilõiv tagastatakse 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be