Eesti
English
Eesti ja Luksemburg » Luksemburgi reisiinfo »

Luksemburg - Travel Info

10.06.2015

TÄHELEPANUKS


Kuritegevus - Enamikel juhtudel möödub reis Luksemburgi probleemideta. Soovitame olla tavapäraselt valvas oma asjade suhtes (reisikott, käekott, dokumendid, telefon, jne). Meeles tuleb pidada, et taskuvargaid on igas suures linnas. Võimalusel ärge hoidke kõiki dokumente, krediitkaarte ja kogu raha ühes kotis või taskus.
NB! Tehke dokumentidest fotokoopia ja kirjutage üles mõned olulised telefoninumbrid (juhuks kui telefon varastatakse). Enne reisi registreeri enda reisil olek välisministeeriumi kodulehel .
Vt Ajutiselt välisriigis viibimise registreerimine.

Vargad, taskuvargad võivad tegutseda rahvarohketes kohtades, eriti kesklinnas ja raudteejaamades või nende naabruses: eriti hilja õhtul või pimedas, olge tähelepanelik!

NB! Ärge kunagi jätke oma asju valveta ega usaldage võõra inimese hoolde, isegi siis, kui ostate rongi või bussipiletit või olete kohvikus.

Autoga liikudes ärge jätke väärtuslikke asju nähtavale.Tiheda liiklusega tänavatel soovitame hoida auto uksed lukus igal ajal.

NB! Olge tähelepanelik ka olukorras, kus keegi teile otsa komistab, pöördub teie poole kellaja või suitsu küsimiseks, eriti kui olete rahvarohkel tänaval.

Kui satud varguse ohvriks:

 • võta ühendust lähima politseijaoskonnaga (politsei üldnumber 110) ja registreeri juhtum!
 • ID-kaardi sertifikaatide sulgemiseks helista numbril +372 677 3377 (vt lisaks Politseiameti info ID-kaardi omanikule).
 • ID-kaardi ja passi kehtetuks tunnistamiseks välismaal peab isiklikult pöörduma lähima saatkonna või aukonsuli poole. Vaata lisaks: Eesti välisesindused.
 • Töövälisel ajal helista välisministeeriumi konsulaarabi telefonil +372 5301 9999!

Reisidokumendi kaotamisel

Aukonsul Luksemburgis:  (või saatkond Brüsselis) saab vajadusel anda hädaabidokumendi tagasi Eestisse pöördumiseks - tagasipöördumistunnistus väljastatakse nii kiiresti kui võimalik (vajalik isiku tuvastamine ja 2 fotot). Vaata lisaks konsulaarabi infot saatkonna kodulehel.

Terrorism - Terrorismioht ei ole igapäevane. Vajadusel teatatakse ohtlikust olukorrast avalikult ning siis tuleb järgida politsei juhiseid.

Loodusõnnetused - Ilmastikust tingitud ohtlikust olukorrast teavitatakse avalikult ning kindlasti peaks avaldatud info ja juhistega arvestama. Maavärina tõenäosus Luksemburgis on olematu.

Luksemburgis liikudes tuleb kaasas kanda kehtivat isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart, pass).

Liiklus

Autoga reisides peab juhil olema kehtiv juhiluba, kindlustus ja auto registreerimisdokumendid, ohukolmnurk. Kui sõidad võõra autoga võidakse küsida omaniku nõusolekut (volitust).
Luksemburgi maanteed on üldiselt heas korras, kiirteed võivad olla valgustatud ka öösiti. Kiirteede kasutamine on lisatasuta.
Üldised kiiruspiirangud: kiirteedel 110 km/h vihmaga ja 130 km/h ilusa ilmaga, maanteedel 90 km/h, linnades 50 km/h või vähem, kui vastavalt reguleeritud (jälgige liiklusmärke!).

Mida tasuks silmas pidada?

 • Kohustuslik on kasutada turvavööd – lapsed peavad olema sobivas turvatoolis.
 • Kehtib parema käe reegel – igal juhul on eesõigus paremalt tuleval liiklejal.
  Soovitame olla tähelepanelik ka ristmikel, kus on „Peatee” ja „Anna teed!” märgid.
 • Hoiduge sõitmisest alkoholijoobes (lubatud 0,5 promilli ületamisel on trahvid suured)
 • Mobiiltelefoni kasutamine juhtides on lubatud vaid „hands free” varustusega
 • Kiirteel olles tuleb hoida parempoolsele vabale rajale, vasakpoolsed sisemised rajad on möödasõiduks.
 • Kui auto läheb katki – peab maanteel olles kandma helendavat vesti (soovitame vesti olemasolu kontrollida enne sõidu algust).
 • Väiksematel teedel olge tähelepanelik jalgratturite suhtes ja jälgige vastavaid liiklusmärke.
 • Talvekummide kasutamine ei ole kohustuslik.

Trahvidest - Mõistlik on järgida kohalikke seadusi ja arvestada liiklusmärkidega. Nõuete rikkumisel tuleb maksta trahv – välisriigi kodanikelt nõutakse tihtipeale trahvi kohest maksmist (st kohapeal ja sularahas, vastasel korral võidakse auto arestida).

Elu-olu – kohalikud eripärad

Täpsemalt soovitame lugeda Luksemburgi Eesti Seltsi kodulehelt .

Tervishoid – arstiabi

Luksemburgis viibivad Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed saavad vajaminevat arstiabi samadel tingimustel, kui Luksemburgis elavad kindlustatud inimesed. Arstiabi saamiseks peab esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi. Tuleb arvestada, et teatud protsendi ravikuludest maksavad kindlustatud isikud alati ise. (S.t.: Inimene tasub ise ravi ja ravimite eest, raviteenuse saanule väljastatakse ametlik kviitung, mille alusel hüvitatakse ravi maksumus kindlaks määratud ulatuses).

Apteegi tunnuseks on roheline rist. Töövälisel ajal saab pöörduda valveapteeki – infot saab veebilehelt www.pharmacie.lu või ka hädaabi telefonil 112.

NB! Ravikindlustus ei pruugi hüvitada kõiki kulutusi (ka nt kiirabi transpordi kuludest võib osa jääda patsiendi kanda, eriti kui isikul puudub vastava kattega reisikindlustus).
Soovitame ravikindlustuse osas uurida lisainfot eelnevalt Eesti Haigekassa kodulehelt ja võtta reisile Euroopa Liitu kaasa Euroopa ravikindlustuskaart.
Vt ka: Tervishoiu teenuste kasutamine välismaal.

NB! Eesti Haigekassa ei kata välismaal haigestunud inimeste või õnnetusjuhtumites vigastatute kõiki kulusid, sh kojutoimetamise kulusid. Selleks soovitame reisikindlustust. (Vt lisaks info reisikindlustuse kohta  ja Eestis tegutsevad kindlustusfirmad).
Kui Sul ei ole reisile minnes sõlmitud reisikindlustuse lepingut, jäävad ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral tekkivad kulud Sinu enda kanda.

Elamine-töötamine

Asudes Luksemburgi elama tuleb end registreerida kohalikus omavalitsuses 8 päeva jooksul. Kindlasti peab kaasas olema isikut tõendav dokument ja fotod, tõenäoliselt võidakse küsida ka sünnitunnistust, karistusregistri tõendit vms. Täpsema infot ja dokumendinõuded saab elukohajärgse kommuuni administratsioonist (Vt Luksemburgi kommuunid).
Head infot pakub ka Luksemburgi Eesti Seltsi koduleht.

NB! Kõik Eestis antud dokumendid tuleb kinnitada apostilliga (vt Eesti dokumendi kinnitamine apostilliga).
Sõltuvalt kommuunist võib olla vajalik dokumentide tõlkimine, teinekord võidakse aktsepteerida ka inglise keelde tõlgitud dokumenti. Vt ka Tõlkimine.

NB! Enda püsiva elukoha muutumisest tuleb teavitada ka Eesti Rahvastikuregistrit.
Püsiva elukoha andmed saab rahvastikuregistrile edastada ID-kaardiga (autentimine ka Eesti internetipanga vahendusel) portaalis www.eesti.ee või saatkonna vahendusel. Vt lisainfot: Kodanike registreerimine saatkonnas / püsiv elukoht Eesti rahvastikuregistris.

Töötamiseks Luksemburgis ei vaja Eesti kodanik tööluba – kehtivad tööjõu vaba liikumise põhimõtted. Lisainfo töötamise ja ettevõtluse kohta – vt Töötamine Luksemburgis.
Üldist infot töövõimaluste ja ettevõtluse kohta Euroopa Liidus leiab Euroopa Liidu portaalist.

Kasulikud lingid:


Üldine info Luksemburgist - info Luksemburgi Eesti Seltsi kodulehel
Turismiinfo Visit Luxembourg
Vaba aeg  - info Luksemburgi Eesti Seltsi kodulehel
Kultuuriüritusi Suures Regioonis
Euroopa tööalase liikuvuse portaal Belgia tööturu teave – EURES
Europe Direct  - igasugune info Euroopa Liidu liikmseriikide kohta (sh nõuanded reisija ja muude õiguste kohta)
Euroopa ravikindlustuskaart
Reisikindlustus
Luksemburgi autoklubi

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Konsulaarabi saab Eesti Aukonsulaadist Luksemburgis või Eesti Vabariigi Suursaatkonnast Brüsselis.Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24h).

Kohalikud hädaabi numbrid
hädajuhtumid, kallaletungid (vigastatu) - 112
politsei, ilma vigastatud isikuta hädajuhtumid - 113
valveapteek – helista 112 või vaata www.pharmacies.lu

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Juhime tähelepanu sellele, et  Luksemburgil on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

Luksemburgi saatkond Prahas
Apolinárská 9, 128 00 Praha 2
Tel: +420 257 181 800, Faks: +420 257 532 537
E-mail: prague.amb@mae.etat.lu
www.ambalux.cz

Luksemburgi aukonsul Eestis
Hr Vahur Kraft
Hobujaama 4, 15068 Tallinn
Tel. +372 628 3210, Faks +372 628 3201
E-mail: vahur.kraft@nordea.com

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i  (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Luksemburg on Euroopa Liidu liikmesriik, kuhu reisimiseks Eesti kodanikud viisat ei vaja. Sisenemiseks sobivad nii Eesti pass kui isikutunnistus (ID-kaart), mis peavad kehtima kogu plaanitava reisi vältel.

Eestis elamisloaga elavad kolmandate riikide kodanikud ei vaja Luksemburgi reisimisel viisat. Piiriületamiseks on vajalik kehtiv kodakondsusjärgse riigi pass ja kehtiv elamisluba.

Riiki saabudes peab kõigil isikutel, sh alaealistel lastel, olema kaasas kehtiv ID-kaart või pass. Isikut tõendavat dokumenti (või koopiat sellest) peaks kogu aeg endaga kaasas kandma.
NB! Kui alaealised reisivad ilma oma vanemateta, võidakse nõuda vanemate või seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut selliseks reisiks (vanema kirjaliku nõusoleku ja tema allkirja saab kinnitada nt linna- või vallasekretär või notar).

Riigis viibimine turistina
Lühiajaline vaba viibimine (turistina) on kuni kolm kuud (90 päeva) poole aasta jooksul.
Enne reisi soovitame enda viibimise välisriigis registreerida välisministeeriumi kodulehel:
Ajutiselt välisriigis viibimise registreerimine.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be