Eesti
English
Eesti ja Luksemburg » Töötamine Luksemburgis »

TÖÖTAMINE LUKSEMBURGIS

08.11.2013

Asudes Luksemburgi elama tuleb end registreerida kohalikus omavalitsuses 8 päeva jooksul. Kindlasti peab kaasas olema isikut tõendav dokument ja fotod, tõenäoliselt võidakse küsida ka sünnitunnistust, karistusregistri tõendit vms. Täpsema infot ja dokumendinõuded saab elukohajärgse kommuuni administratsioonist (Vt Luksemburgi kommuunid).
Head infot pakub ka Luksemburgi Eesti Seltsi koduleht.

NB! Eestis antud dokumendid tuleb kinnitada apostilliga (vt Eesti dokumendi kinnitamine apostilliga), va kui on tegemist saatkonnas välja antud dokumendiga või perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljasvõtete väljstamise konventsiooni alusel antud dokumendidega. 
Sõltuvalt kommuunist ja dokumendist võib olla vajalik dokumentide tõlkimine, teinekord võidakse aktsepteerida ka inglise keelde tõlgitud dokumenti. Vt ka Tõlkimine.

NB! Enda püsiva elukoha muutumisest tuleb teavitada ka Eesti Rahvastikuregistrit.
Püsiva elukoha andmed saab rahvastikuregistrile edastada ID-kaardiga (autentimine ka Eesti internetipanga vahendusel) portaalis www.eesti.ee või saatkonna vahendusel. Vt lisainfot: Kodanike registreerimine saatkonnas / püsiv elukoht Eesti rahvastikuregistris.

Töötamiseks Luksemburgis ei vaja Eesti kodanik tööluba – kehtivad tööjõu vaba liikumise põhimõtted. Üldist infot töövõimaluste ja ettevõtluse kohta Euroopa Liidus leiab Euroopa Liidu portaalist.
Lähetatud töötajatel peavad olema vajalikud paberid sotsiaalkindlustatuse olemasolu kohta Eestis. Lisainfot saab Eesti sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

 

Täiendav info:

Euroopa tööalase liikuvuse portaal EURES (ka eesti keeles)

Luksemburgi Tööameti info tööotsijale  (Administration de l’Emploi - ADEM)


Ettevõtlus
Tegutseda saab ka iseseisva ettevõtjana või äriühingu kaudu. Olenevalt erialast või tegevusalast võib vajalik olla oma kvalifikatsiooni, pädevuse tõendamine või tunnustamine ning tegevusloa taotlemine.

Vt täpsemalt:

Töövõimalused ja ettevõtlus Euroopa Liidus

Ettevõtlus ja investeerimine Luksemburgis

Luksemburgi Kommertskoda

Luksemburgi Tööameti info ettevõtjale

Töö- ja tööhõive ministeerium (Ministère du travail et de l'emploi)

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be