Eesti
English
Uudised ja sündmused »

Etniliste eestlaste keelelaagrid 2012. a suvel

29.03.2012

Saatkonnal on hea meel teatada, et ka sellel aastal korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (www.meis.ee, edaspidi MISA) eesti keele laagri eesti päritolu noortele, kes elavad väljaspool Eesti Vabariiki. Sellised laagrid toimuvad juba alates 2000. aastast.

Eesti keele laagreid korraldatakse eesti päritolu noortele riikliku programmi "Rahvuskaaslaste programm 2009-2013" raames. Programm on mõeldud väljaspool Eesti Vabariiki elavate eestlaste toetamiseks ja koostöö edendamiseks. Traditsiooniliselt viiakse keelelaagrid läbi Eestis. Laagri läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

 

2012. aasta suvel toimub kolm laagrivahetust noortele vanuses 12-17 eluaastat:

1)  I vahetus: 26. juuni 6. juuli 2012; noortele, kellel puudub eesti keele oskus või see on väga nõrk (testi alusel);

2)   II vahetus: 10.-20. juuli 2012; noortele, kes valdavad eesti keelt (testi alusel);

3)  III vahetus: 31. juuli – 10. august 2012; vahetuse koosseis määratakse testi alusel.

2012. aastal korraldatakse laagrivahetusi osalevate noorte eesti keele oskust arvesse võttes. Laagrivahetuste koosseisu määrab MISA noorte keeletestide alusel.

Laager toimub Eesti läänerannikul mereäärses Ojako turismitalus Audru vallas Pärnumaal.


Valitud laager:

  • tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;
  • on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;
  • vastab laagritele kehtestatud seadusandlikele nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm;
  • tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);
  • tagab vajalikud hügieenitingimused (sh soe vesi, veeklosett);
  • tagab noortele sidepidamisvõimaluse oma vanemate või hooldajatega ning võimaluse omaette olemiseks, kui noorel selleks vajadus tekib.


Laagri peamine eesmärk on eesti keele õpe ja eesti kultuuriga tutvumine. On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsioon õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga.

 

Laagrisse registreerimine ja keeletestide sooritamine kestab kuni 25. aprillini 2012.

 

Kui soovite, et Teie laps tuleks Eestisse laagrisse, ootab MISA informatsiooni potentsiaalsete laagrisse tulijate kohta. Esitatud taotluste hulgast tehakse valik, lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast, laagris eelnevalt viibitud kordade arvust ja sõidukulude suurusest.


JUHISED TAOTLEMISEKS:

Eesti keele laagris osalemise soovist teatamiseks tuleb:

a)    täita registreerimisankeet

b)    kirjutada lühike motivatsioonikiri (ankeedi koosseisus)

c)    teha keeletest.

Registreerimisankeedi leiab MISA koduleheküljel: http://www.meis.ee/eesti-keele-laagrid-eesti-paritolu-noortele

Keeletesti saab täita leheküljel: http://www.meis.ee/keelelaagri-keeletest


MISA teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 14. maiks 2012.

 

KULUD JA KOHUSTUSED

Laagris osalemine on noorele tasuta. Võimaluste piires ostame laagrisse tulevatele noortele sõidupiletid. Piletid ostame juhul, kui noored saabuvad Eestisse laagrivahetuse esimesel kuupäeval ning laagrivahetuse viimasel kuupäeval lahkuvad Eestist. Kui noor soovib enne või pärast laagrivahetust viibida Eestis elavate sugulaste juures, siis ostetakse talle ühe suuna sõidupilet laagrivahetuse esimeseks või viimaseks kuupäevaks.

Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus. Ida poolt (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) tulijatel peab olema Schengeni riikides kehtiv tervisekindlustus. Tervisekindlustuse kulud kannavad noorte vanemad.

Laagrisse saabumisel peab noorel kaasas olema eesti-, vene- või inglisekeelne tervisetõend. Muus keeles tõendi korral peab see olema varustatud eestikeelse tõlkega.

MISA sõlmib lapsevanemaga noore laagrisse saatmiseks kokkuleppe, milles sõnastatakse ära olulisemad vastutused ja kohustused nii MISA kui noore/tema esindaja poolt.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be