Eesti
English
Konsulaarinfo » Konsulaarabi »

Konsulaarabi


Kui oled võõrsil viibides sattunud hädaolukorda, saad abi Eesti välisesindusest (Belgias või Luksemburgis viibides pöördu saatkonda või aukonsulite poole).
Hädaolukord võib olla: reisidokumendi või raha kaotus, õnnetused ja haigestumised, kinnipidamine/arreteerimine, surmajuhtum.

NB! Kui Sinu asukohariigis ei ole Eesti saatkonda, konsulaati ega aukonsulit, pöördu lähimasse Euroopa Liidu liikmesriigi esindusse.

Kui Sa ei tea, mida hädaolukorras teha - võta alati ühendust Eesti välisministeeriumi ööpäevaringselt töötava valvesekretäriga telefonil +372 6 377 000 või helista välisministeeriumi konsulaarabi numbril +372 5301 9999.

Eesti välisesindus saab aidata järgmiselt:

REISIDOKUMENDI KAOTUS 

Kui Sa kaotad või Sinult varastatakse välisriigis olles pass või ID-kaart, väljastab konsul (või aukonsul) Sulle tagasipöördumistunnistuse.

Tagasipöördumistunnistuse saamiseks on vaja esitada 2 ühesugust foto ning täita tagasipöördumistunnistuse taotlusankeet (PDF).

Kui dokument on kaotsi läinud kuriteo tulemusena, soovitame juhtumi registreerida  kohalikus politseis ning küsida vastavasisuline tõend politseisse pöördumise kohta. 
NB! Tagasipöördumistunnistus on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse - sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi, või elada asukohariigis.

RAHA KAOTUS

Raha kaotamisel kehtib eelkõige põhimõte "oska end ise aidata" - konsul aitab Sul võtta ühendust lähedastega ning nõustab raha ülekannete tegemisel.
  
Parim lahendus on kasutada kiireid ja turvalisi rahvusvahelisi rahaülekannete teenuseid Western Union ja MoneyGram.

Rahaline abi välisministeeriumi vahendusel

Välisesindus saab anda rahalist abi nö tagatise olemasolul - väljamakse saab konsul teha juhul, kui vastav summa on lähedaste poolt kantud välisministeeriumi pangaarvele. Konsul saab abistada ühenduse võtmisel lähedastega Eestis, kes võivad kanda välisministeeriumi pangaarvele vajamineva summa, mille konsul pärast raha arvele laekumist välja maksab (SWEDBANK: EE122200221006104336, SWIFT/BIC:HABAEE2X, viitenumber 700025262).


ÕNNETUSED JA HAIGESTUMISED

Ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral välisriigis võib konsul aidata Sul leida vajalikku arstiabi ning võtta ühendust Sinu lähedastega Eestis (või mujal).
Vajadusel abistab konsul ka haige Eestisse transportimise küsimustes.

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises EL liikmesriigis, saavad koheselt vajaminevat arstiabi samadel alustel, kui selles riigis elavad kindlustatud inimesed. Arstiabi saamiseks peab esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumenti. 
NB! tuleb arvestada, et erinevate EL liikmesriikide haigekassasüsteemid on erinevad - mõnes liikmesriigis kehtiva süsteemi kohaselt kannab patsient ise osad ravikuludest, ka nt kiirabi kulud vms. Soovitame ravikindlustuse osas uurida lisainfot eelnevalt Eesti haigekassa kodulehelt ja võtta reisile Euroopa Liitu kaasa Euroopa ravikindlustuskaart.

NB! Eesti Haigekassa ei kata välismaal haigestunud inimeste või õnnetusjuhtumites vigastatute kõiki kulusid, sh kojutoimetamise kulusid.

Selleks soovitame reisikindlustust.

Kui Sul ei ole reisile minnes sõlmitud reisikindlustuse lepingut, jäävad ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral tekkivad kulud Sinu enda kanda.

NB! Reisides autoga jälgi, et oleks vajalik kehtiv sõidukikindlustus ja kehtivad juhiload ning kontrolli, kas auto tehnilised näitajad vastavad reisil läbitavate riikide nõuetele!KINNIPIDAMINE/ARRETEERIMINE
Pea meeles, et kinnipeetul on õigus võtta viivitamatult ühendust konsuliga või lähima Eesti välisesindusega
 (nõuda kohtumist või telefonivestlust); samuti on kinnipeetul õigus saada õigusabi (asukohamaa poolt määratakse riiklik kaitsja) ning vajadusel tõlget tema jaoks arusaadavasse keelde.

Konsul saab jälgida, et Eesti kodanike kohtlemine kinnipidamisel ning vanglas vastaks rahvusvahelisele tavale ja seadustele.
Kinnipeetu palvel külastab konsul teda kinnipidamisasutuses või vanglas.

NB! Konsul ei saa nõuda kinnipeetule vanglas paremaid tingimusi, kui on ülejäänutel.
Samuti tuleb tähele panna, et konsul ei saa olla kinnipidamisel või kohtus isiku kaitsjaks, ega maksta kinnipeetu õigusabi, tõlgi või muude teenuste ning olmekulude eest.

NB! Välismaal viibides tuleb austada ja järgida asukohariigi seadusi ning eeskirju. Seaduse mittetundmine ei vabasta karistusest.

SURMAJUHTUM
Eesti kodaniku surma korral
informeerib asukohariik Eesti välisesindust, kes omakorda edastab teate Eesti kodaniku surmast tema sugulastele või lähedastele.

Konsul abistab omakseid suhtlusel kohaliku politsei või muude asutustega ja põrmu transportimise korraldamisel asukohariigist Eestisse, mis muuhulgas hõlmab vajalike dokumentide väljastamise abi, vajadusel ka urni või kirstu pitseerimist.

NB! Välisesindus ei kanna põrmu tuhastamise, transpordi või hoidmisega seonduvaid kulusid, samuti mitte lõive, mis on ette nähtud tõendite või kinnituste väljastamise eest.

Rohkem infot turvalisest reisimisest siin.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be