Eesti
English
Konsulaarinfo » Kodanike registreerimine »

Kodanike registreerimine saatkonnas /püsiv elukoht Eesti rahvastikuregistris/


KUI OLED BELGIAS või LUKSEMBURGIS LÜHIAJALISELT -  st huvireisil, külas või muidu Eestis olevast kodust ajutiselt ära (ajutiselt = mitte kauem kui kolm kuud), soovitame enda lühiajalise viibimise registreerida saatkonna juures või välisministeeriumis.
Esita saatkonnale taotlus lühiajaliselt välisriigis viibimise registreerimiseks   -isiklikult, elektrooniliselt, posti või faksi teel. 

NB! Soovitame selle taotluse täita ka siis, kui lähed reisile riiki(desse), kus pole Eesti saatkonda ega konsulaati. 
Registreeritud taotluse alusel saab välisministeerium vajadusel koheselt hakata korraldama konsulaarkaitset mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi esinduse kaasabil.


KUI ELAD BELGIAS või LUKSEMBURGIS PÜSIVALT - kontrolli oma elukohaandmete õigsust Eesti rahvastikuregistris.
Seaduse järgi peab iga kodanik ise teatama oma püsiva elukoha muutumisest!
See tähendab: kui oled asunud elama Belgiasse, siis tuleb sellest informeerida ka Eesti rahvastikuregistrit.

* Püsiv elukoht on koht, kus inimene peamiselt elab, ning elukoha andmetel rahvastikuregistris on õiguslik tähendus.

Miks on elukoha andmed olulised?
Elukoha andmeid kasutatakse Eesti riigikogu, Euroopa parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Rahvastikuregistri andmeid saab iga kodanik kontrollida interneti teel riigiportaalis eesti.ee (autentimine ID-kaardiga, mobiil-ID või internetipanga kaudu).  Iga kodanik saab tellida ka andmete väljavõte, mis saadetakse kord aastas kirja teel.

NB! Püsiva elukoha andmed saab edastada rahvastrikuregistrile ka saatkonna vahendusel. Selleks esita saatkonnale taotlus püsiva elukoha andmete registreerimiseks  isiklikult, posti või faksi teel või elektrooniliselt digitaalallkirjaga ning lisa fotokoopia passi või ID-kaardi isikuandmetega lehest. 


KUIDAS END SAATKONNA JUURES REGISTREERIDA?

 1. täida sobiv registreerimistaotlus ja lisa fotokoopia enda passi või ID-kaardi isikuandmetega (lehe)küljest ;

   

 2. edasta see allkirjastatult saatkonda (isiklikult/postiga/faksiga/elektrooniliselt) aadressil:
  Eesti saatkond Brüsselis /Ambassade d’Estonie
  Rue Guimard 11/13
  B-1040 Brüssel
  embassy.brussels@mfa.ee

NB! Saatkond registreerib laekunud taotluse ja säilitab selle konsulaarkaitse tagamiseks, püsiva elukoha andmed edastatakse rahvastikuregistrile. 
Taotluses olevaid andmeid kasutatakse vaid põhjendatud vajadusel ja operatiivsetel (konsulaarabi) juhtudel.
 


MIKS ON REGISTREERIMINE VAJALIK?

 1. Saatkonnas registreerimine on vajalik eelkõige konsulaarkaitse korraldamiseks: nt õnnetused, terroriaktid, muud hädaolukorrad või katastroofid, mil eeldatakse välisesinduse reageerimist ning konsulaarabi osutamist või korraldamist, ja juhud, mil on põhjust karta tõsist ohtu kodaniku elule või tervisele (selleks palume avaldada ka lähedase isiku kontaktandmed).

 2. Välisriigis elades vajad erinevaid konsulaarteenuseid, näiteks tõendeid ja dokumente. Tõendite väljastamisel tugineb konsul Eesti rahvastikuregistri andmetele. Tõendi väljastamine võib takerduda põhjusel, et isikuandmed rahvastikuregistris on puudulikud või ebakorrektsed. Seljuhul ei saa konsul aidata enne, kui isikuandmed on rahvastikuregistris täpsustatud.

 3. Valimisõiguse teostamise tagamiseks – registreerunud kodanikele saame edastada valimistel osalemiseks vajalikku informatsiooni.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be