Eesti
English
Konsulaarinfo » Konsulaartoimingud ja -teenused »

Konsulaartoimingud ja -teenused

news Konsulaarteenused

Konsulaarteenus on riigilõivuga maksustatud avalik teenus, mida konsul osutab seaduses näidatud juhtudel ja eelkõige Eesti riigi, Eesti kodaniku ning Eesti juriidilise isiku huvide ja õiguste kaitseks.


news Konsulaartoimingud

Konsulaartegevuses lähtutakse Eesti ja rahvusvahelisest (sh asukohariigi) õigusest -seadustest ja seadusandlikest aktidest.
Peamiseks saatkonna konsuli tegevust reguleerivaks seaduseks on konsulaarseadus, aga ka hulk teisi õigusakte.  

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be