Eesti
English
Konsulaarinfo » Konsulaartoimingud ja -teenused »

Konsulaartoimingud

28.02.2013

Konsulaartegevuses lähtutakse Eesti ja rahvusvahelisest (sh asukohariigi) õigusest -seadustest ja seadusandlikest aktidest.
Peamiseks saatkonna konsuli tegevust reguleerivaks seaduseks on konsulaarseadus, aga ka hulk teisi õigusakte.  


Saatkonna konsul teeb järgmisi konsulaartoimingud:

 • Kinnitab ametlikult dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsust;
 • Registreerib konsulaarpiirkonnas viibivaid Eesti kodanikke;
 • Edastab ja väljastab dokumente riigiasutuste taotlusel (nt väljastab juhilube);
 • Edastab Eesti passi, isikutunnistuse taotluse PPA-le;
 • Väljastab Eesti passi ja isikutunnistuse;
 • Võtab vastu elamisloa taotluse ning edastab selle PPA-le; kannab elamisloa andmed välisriigi dokumenti;
 • Osutab konsulaarabi: annab välja Eestisse tagasipöördumiseks vajaliku tunnistuse või loa, kui puudub kehtiv isikuttõendav dokument; korraldab abi andmist õnnetusjuhtumi, haiguse või surmajuhtumi korral; esindab konsulaarpiirkonnas viibivat teovõimetut või piiratud teovõimega kodanikku ning kaitseb tema õigusi ja seaduslikke huve, kuni sellel isikul puudub esindaja; teostab konsulaarpiirkonnas kinnipeetava või karistust kandva Eesti kodaniku õiguste kaitset; annab nõu vältimatu rahalise abi korraldamiseks konsulaarpiirkonnas viibivale Eesti kodanikule; teeb toiminguid põrmu Eestisse saatmiseks;
 • Teeb toimingud Eesti laeva suhtes;
 • Korraldab konsulaarpiirkonnas viibivale hääleõiguslikule Eesti kodanikule võimaluse teostada oma valimisõigust või osaleda rahvahääletusel;
 • Võtab vastu välisriigis elava Eesti kodaniku taotluse Eesti kodakondsusest vabastamiseks ja väljastab kodanikule vastavad dokumendid;
   
  Teeb muid seadustest tulenevaid konsulaartoiminguid.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be