Eesti
English
Konsulaarinfo » Konsulaartoimingud ja -teenused »

Eesti kodaniku pass ja isikutunnistus (ID-kaart)

28.02.2013


ÜLDNÕUDED

Isikut tõendavate dokumentide taotlemiseks tuleb pöörduda isiklikult saatkonda.

Dokumendi saab taotleda posti või e-posti teel Politsei- ja Piirivalveametist:
- kui dokumenti taotletakse alla 12-aastasele lapsele;
- eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat;
- kui taotletakse vaid ID-kaarti (samaaegselt passi taotlemata).

E-posti teel saab dokumente tellida kehtiva ID-kaardi olemasolul (eeldab taotluse digitaalset allkirjastamist).

Nii postiga kui ka e-postiga tuleb taotlused saata otse Politsei- ja Piirivalveametile. Saatkonnale saadetud taotlusi ei edastata.

Kiirkorras ei ole saatkonna kaudu võimalik dokumente taotleda. Seda saab teha vaid Eestis.

Dokumentide tellimisel esitatakse:

  •  vormikohane taotlus
  • vormikohane foto, mis tuleb saata Politsei- ja Piirivalveametile digitaalselt aadressile ppa@politsei.ee (E-kirja on oluline märkida taotleja nimi ning isikukood/sünniaeg);
  •  riigilõiv tasuda kaardiga kohapeal;
  • vajadusel lisadokumendid (sünnitõend või nime muutumist tõendav dokument).


  ERISUSED

  Erisused laste dokumentide taotlemisel

  Iga vähemalt 12-aastane laps peab passi taotlemiseks tulema konsuli vastuvõtule, et anda sõrmejäljed. Alla 12-aastane laps ei pea kohale tulema.

  Alla 15-aastase lapse eest allkirjastavad ja esitavad taotluse lapsevanemad (või muud seadusjärgsed esindajad).  Alates 15-ndast eluaastast võib laps taotleda isikut tõendavat dokumenti ka iseseisvalt.

  Vähemalt 15-aastane noor peab andma taotluse allkirjaväljale allkirjanäidise. 7 kuni 14-aastane laps võib allkirjanäidise kirjutada, kuid see ei ole kohustuslik.

  Seoses laste ühise hooldusõigusega on vajalik mõlema lapsevanema saatkonda ilmumine. Ainult üks vanematest saab taotluse esitada juhul, kui ta esitab ainuhooldusõigust tõendava dokumendi või teise lapsevanema vabas vormis kirjaliku nõusoleku dokumendi taotlemiseks. Nõusolekule tuleb lisada lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia.

  Lisadokumendid

  Esmase dokumendi taotlemisel

  • Kui Teile ei ole varem Eesti kodaniku isikut tõendavat dokumenti välja antud, esitage Eesti kodakondsusse kuulumist tõendavad dokumendid: sünnitõend ja muud sündi ning Eesti kodanikust  põlvnemist tõendavad dokumendid.
  • Välismaal sündinud lapse esmakordsete dokumentide taotlemisel esitage nõuetekohane sünnidokument (vt all).

  Korduva dokumendi taotlemisel

  • Juhul kui uut dokumenti taotletakse seoses isikuandmete muutumisega, esitage nimemuutust tõendavad dokumendid (nt abielutõend abiellumisel välisriigis).
  • Kui olete Eesti kodakondsuse saanud naturalisatsiooni korras, esitage vabas vormis kinnitus selle kohta, et Te ei ole taotlenud muud kodakondsust välisriigis elades.
  • Kui taotlete lisapassi, esitage selgituskiri lisapassi vajaduse kohta ning võimalusel seda tõendav dokument (nt tööandja tõend).

  Nii esmase kui ka korduva dokumendi tellimisel: 

  • Kui Teil on keskmine, raske või sügav puue ning Teile laienevad riigilõivu osas tehtavad. soodustused, esitage puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus).
  • Kui lapse passi taotlemisel on kohal vaid üks lapsevanem: ainuhooldusõigust tõendav dokument või teise lapsevanema nõusolek koos tema isikut tõendava dokumendi koopiaga.

  Nõuded Belgias või Luksemburgis välja antud sünni- ja abielutõenditele

  Välismaa sünni- ja abieludokumendid tuleb esitada originaalina. Tõendi originaal tagastatakse isikut tõendava dokumendi väljastamisel. 

  Kõige lihtsam on hankida kohalikust perekonnatoimingute asutusest  Viini 1976. aasta konventsiooni näidisele vastav mitmekeelne (nn rahvusvaheline) vorm (tabeli kujul). Sellist tõendit ei ole vaja tõlkida, samuti ei pea seda kinnitama apostille'ga.

  Eestis võib kasutada ka muud välisriigi riigisisest sünni- või abieludokumenti. Kui välismaa dokument on prantsuse, hollandi või saksakeelne, tuleb see tõlkida vähemalt inglise keelde (kui dokument on inglise- või venekeelne, ei ole tõlge vajalik). Eestis tunnustatakse Belgia vandetõlkide kinnitatud tõlkeid.

  Luksemburgis välja antud dokument tuleb kinnitada apostille'ga.


  DOKUMENDI
  KÄTTESAAMINE

  Eesti saatkond ei menetle ise passi ega ID-kaardi taotlusi - kõik taotlused saadetakse menetlemiseks Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsiooniosakonnale.

  Sobiva väljastuskoha (Eestis või välismaal) saab valida passi või ID-kaardi taotlemisel märkides selle taotlusankeedile. Hilisemaks väljastuskoha muutmiseks tuleb saata sellekohane avaldus e-posti teel aadressil teeninduskeskus@politsei.ee .

  Kui soovite dokumenti kätte saada välisriigis, siis valige Teile sobiv välisesindus KMO nimekirjast dokumente väljastavad Eesti välisesindused ning märkige see oma taotlusesse väljale "dokumendi väljastamise koht" (nt "saatkond Brüsselis", asutuse koodi ei ole vaja märkida, elektroonilises ankeedis kirjutada vastavale väljale 000).

  Passi saavad  väljastada kõik aukonsulid. Vastavale ankeediväljale märkida aukonsulaadi asukoht (nt „aukonsul Antwerpenis“) . 

  NB! ID-kaarte saavad väljastada vaid osad aukonsulid. Nende loetelu on leitav siin.

  Dokument väljastatakse
  taotlejale isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale (volitamise soovituslik vorm) saatkonnas või aukonsuli juures. Pass või ID-kaart väljastatakse taotlejale (alla 15-aastase taotleja vanemale või seaduslikule esindajale) või volitatud isikule allkirja vastu!

  TopBack

  © Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be