Eesti
English
Konsulaarinfo » Konsulaartoimingud ja -teenused »

Eestist dokumendi tellimine

09.01.2014

Enamus avalikke dokumente on võimalik posti teel või elektrooniliselt tellida Eestist ka saatkonna vahenduseta! Tellides saatkonnas aitab konsul täita õiged taotlusankeedid ja tellida kohe ka vajalikud tõlked ning kinnitused (apostille). Isikul on võimalus saatkonna kaudu tellida Eesti ametiasutuse poolt väljastatavat dokumenti (erinevad tõendid, tunnistused, väljavõtted jms).

Dokumendi tellimiseks Eestist tuleb
a. esitada saatkonnale dokumendi tellimistaotlus ning
b. tasuda riigilõiv (riigilõivuseaduse kohaselt 20 EUR. Lõivu saab tasuda sularahas või ülekandega - vt lisaks "Riigilõivu tasumine"). 

NB!
Lisaks tuleb mõningatel juhtudel täita ja esitada täiendav taotlus või ankeet dokumenti väljastavale asutusele ning tasuda täiendavalt tellitava dokumendi väljastamise eest ettenähtud riigilõiv. Näiteks

-  kui soovite tellida arhiividokumenti on vaja lisada sobivas keeles täidetud küsimustik (eesti keeles, inglise keeles ). Tellitava dokumendi maksumuse täpsustamiseks kontakteeruga saatkonnaga.

- kui soovite tellida karistusregistri tõendit, peab lisama vormikohase avalduse karistusregistrile  ning isiku enda allkirjastatud passi- või ID-kaardi koopia (selle saab teha ka saatkonnas kohapeal).  NB! Isikul on õigus saada enda kohta andmeid karistusregistrist ja karistusregistri arhiivist üks kord aastas tasuta. Järgmiste järelpärimiste korral tuleb tasuda riigilõiv.

- kui soovite tellida apostille kinnituse Eestis välja antud dokumendile, tuleb lisada avaldus notarile ning tasuda riigilõiv 15 EUR. Vt dokumendi apostille'ga kinnitamine.

NB! perekonnaseisutõend antakse isikule, kelle kohta perekonnaseisuakt on koostatud, samuti tema seaduslikule esindajale. Surmatunnistus antakse surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele.

Juhime tähelepanu sellele, et Eestis antud dokumendi ametlikult kasutamisel  Luksemburgis peab sellel olema ka apostille kinnitus. Samuti võib olla vajalik täiendav tõlkimine, sest reeglina väljastavad Eesti ametiasutused dokumendi eesti keeles.

Täpsema info konkreetse dokumendi tellimise osas saate saatkonnast helistades telefonil +32 2 779 0755 või kirjutades KonsulBru[a]mfa.ee .

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be