Eesti
English
Konsulaarinfo » Konsulaartoimingud ja -teenused »

Dokumendi edastamine

02.05.2013

Isikul on võimalik saatkonna (või Eesti Välisministeeriumi) kaudu edastada dokumente Eesti (või välisriigi ametiasutusele või isikule).

Dokumendi edastamiseks saatkonna kaudu tuleb
- esitada dokumendi edastamistaotlus
- lisada edastatav dokument ning
- tasuda riigilõiv - 30 EUR ühe dokumendi edastamise eest (vt lisaks Riigilõivu tasumine).

Vt ka Dokumendi edastamine Eesti Välisministeeriumi kaudu

Saatkonna kaudu saab edastada Eesti rahvastikuregistrile andmed oma aadressi muutmise kohta ja välisriigis registreeritud perekonnaseisuaktide kohta (sünd, abielu, lahutus, surm). Andmete edastamine rahvastikuregistrile on tasuta.
Aadressiandmete edastamise kohta vt Kodanike registreerimine saatkonnas .

Perekonnaseisuaktide andmete edastamiseks tuua või saata postiga saatkonda CIEC-i (International Commission on Civil Status Conventions, perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooni) vormile vastava mitmekeelse tõendi originaal. Tõendi väljastab välisriigis sünni, abielu või surma registreerinud asutus. Abielulahutuse kohta esitada vastav tõend või kohtuotsus kinnitatuna apostille'ga ja tõlgituna (apostille peab kinnitama lahutusdokumenti, mitte tõlgi allkirja).  

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be