Eesti
English
Konsulaarinfo » Konsulaartoimingud ja -teenused »

Konsuli tõendi andmine

09.01.2014

Konsul saab tõendi andmisega kinnitada erinevaid fakte või talle teada olevaid asjaolusid tingimusel, et need faktid või asjaolud on dokumentaalselt tõendatavad.

Tõendi andmise eest on ette nähtud riigilõiv 30 eurot.

TÄIENDAV INFO

Tõendid välisriigis elukoha registreerimiseks

Belgias ja Luksemburgis tuleb registreeruda kohaliku omavalitsuse asutuses, kui riigis viibitakse kauem kui kolm kuud. Reeglina nõutakse lisaks isikut tõendavale dokumendile ka sünniakti väljavõtet. Kõige lihtsam ja soodsam on tellida vastav tõend Eestist (selle võiks taotleda juba enne välisriiki kolimist) elukohajärgsest perekonnaseisuasutusest või elektroonilises keskkonnas www.eesti.ee . Juba välisriigis olles tuleb silmas pidada, et elektroonilisse tellimisportaali saab sisse logida ID-kaardiga (eeldab koodide ja kaardilugeja olemasolu), mobiil-ID-ga või internetipanga koodidega. Otse vastavasse ametisse pöördudes saab saata ka ddoc vormis digitaalselt allkirjastatud taotluse. Tõend saadetakse postiga rahvastikuregistris olevale aadressile või väljastatakse tellija volitatud isikule (vabas vormis volitus lisada tellimusele või saata perekonnaseisuasutusse).

Väga oluline on tõendit tellides taotlusvormile märkida, et soov on saada CIEC-i (International Commission on Civil Status Conventions) perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooni alusel antavat tõendit. Konventsiooni alusel väljastatakse sünni-, abielu- või surmaakti mitmekeelne väljavõte, mida konventsiooniga ühinenud riigid tunnustavad ilma formaalsuseta (apostille´ta) ja tõlketa.
Lisaks Eestile on selle konventsiooni liikmed: Austria, Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits ja Türgi.

Konsul ei saa väljastada CIEC-vormis tõendit, kuid saab anda sünnitõendi ühes keeles (eesti, prantsuse, inglise või saksa keeles). Tõendi saamiseks tuleb pöörduda konsulaarvastuvõtule, kus selle saab reeglina kätte ootetööna koha peal (tõendit saab tellida ka posti teel, selleks palume saatkonnaga ühendust võtta telefoni või meili teel). Tõendi eest on ette nähtud riigilõiv 20 eurot.

Tõendid abiellumiseks

Välisriigis abiellumiseks saab konsul anda tõendid kodakondsuse kohta, perekonnaseisu kohta ja abiellumist takistavate asjaolude puudumise kohta. Saatkonna konsul annab vastava sisuga tõendi (certificat de coutumes) juhul kui isiku püsiv elukoht on Belgias või Luksemburgis.

Saatkonnas antakse abieluvõimetõend prantsuskeelsena ja sellele kantakse kõik kinnitused, mis on Belgia ja Luksemburgi seaduste kohaselt nõutavad (näiteks kinnitus, et Eestis ei ole ühtegi muud abieluga sarnast registreeritud kooselu vormi). Tõendi saamiseks täidetakse koha peal vastav taotlusvorm.

Kui Eesti kodanik on registreerinud oma elukoha Belgias või Luksemburgis ja soovib abielluda Eestis, antakse talle selleks otstarbeks elukohajärgsest kommuunist aadressitõend abielu sõlmimiseks , milles on kajastatud ka perekonnaseis. Tõend tuleb Eestis kasutamiseks tõlkida (vt Tõlkimine, tõlke notariaalne kinnitamine, vandetõlgid ).

Karistusregistri tõend 

Karistusregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse andmed karistatud isiku ja tema karistuse kohta. Alates 1. jaanuarist 2012 haldab karistusregistrit ja väljastab registriandmeid Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

Karistusregistri väljavõtet on võimalik tellida e-posti ja tavaposti teel SIIN.

Paberkandjal või e-postiga on infopäringu teostamine enda kohta 1 kord kalendriaasta jooksul tasuta.

Soovitame tellida paberil kinnitatud väljavõtte, mille saamiseks tuleb taotluse vormis märkida, et soovite päringule vastuse saada tavapostiga ja kirja panna oma postiaadress.

Saatkonna konsul saab eestikeelse Karistusregistri väljavõtte andmetel välja anda prantsuse või inglise keeles konsulile teadaolevate asjaolude tõendi.

NB! Kui vajate karistusregistri tõendit perioodi kohta, mil viibisite välisriigis, tuleb pöörduda vastava riigi pädeva asutuse poole.

Vaata kuidas saada karistusregistri tõend Belgiast või Luksemburgist.

Muud tõendid

Konsuli käest saab tellida EL institutsioonides tööle asumiseks vajalikku valimisõiguse tõendit. Varastatud või kaotatud juhiloa korral saab konsul väljastada juhtimisõigust kinnitava tõendi (riigilõiv 30 eurot). Konsul saab tõendada ka muid dokumenteeritud asjaolusid. Konsulteerimiseks palume pöörduda saatkonda telefonil +32 2 779 07 55   või saata e-kiri konsulile embassy.brussels[at]mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be