Eesti
English
Konsulaarinfo » Riigilõivu tasumine »

Konsulaarteenuste riigilõivud

05.05.2013

NB! Nimekiri ei ole ammendav.
Riigilõivude määrad eurodes vastavalt riigilõivuseadusele (§ 8 lg 1, § 9 lg 1).


1. Eesti passi või ID-kaardi taotluse edastamine

Passitaotluse edastamine -                                      60 EUR
   Kui passi taotleja on alla 15-aastane, üldtingimustel Eesti   vanaduspensioni ikka jõudnud, keskmise/raske/sügava puudega   
20 EUR

ID-kaardi taotluse edastamine -                              50 EUR
Kui ID-kaardi taotleja on alla 15-aastane, üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud, keskmise/raske/sügava puudega  10 EUR
Samaaegselt passi ja ID-kaardi taotluse edastamine 80 EUR
Kui taotleja on alla 15-aastane, üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud, keskmise/raske/sügava puudega 25 EUR

2. Dokumendi edastamine

30 EUR

3. Dokumendi legaliseerimine

30 EUR

4. Dokumendi tellimine Eestist

20 EUR + tellitava dokumendi lõiv:
Eesti rahvastikuregistri väljavõte tasuta
karistusregistri teatis (esmakordne) tasuta
teistkordne karistusregistri teatis 10 EUR
arhiiviteatis, arhivaali väljavõte või ärakiri (avalikust arhiivist) 5 EUR
sünni-, surma-, abielu- jne tõendi väljastamine perekonnaseisu akti kantud andmete alusel 10 EUR
vallalisuse, abielu takistamatuse tõendi, perekonnakirja ärakirja väljastamine 10 EUR
NB! Välisriigis kasutamiseks tuleb vajadusel lisaks tellida ka tõlge ja apostille kinnitus!

apostille' kinnitus
22.35 EUR (lisandub käibemaks, tasumine vastavalt notari esitatud arvele)

5. Tõendi andmine
    tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta  (kodakondsuse, perekonnaseisu, valimisõiguse, abiellumise takistuste puudumise jne kohta)

30 EUR

6. Tõestamistoimingud
allkirja, ärakirja, tõlke õigsuse jne notariaalne kinnitamine 30 EUR
notariaalne kinnitamine väljaspool esinduse ruume 40 EUR
tahteavalduse notariaalne tõestamine (volitus, erinevad avaldused) 60 EUR
notariaalne tõestamine väljaspool esinduse ruume 80 EUR

7. Tõlketeenus (vaid erandjuhtudel, ainult prantsuskeelsed avalikud dokumendid)
   lihttõlge


60 EUR / 1 lk
 

8. Rahvastkuregistri toimingud
tõendid perekonnaseisutoimingute kohta (sünni-, abielutõendid jne) eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles 20 EUR
rahvastikuregistri kinnitamata väljavõte tasuta
rahvastikuregistri kinnitatud väljavõte 20 EUR
kinnitamata aadressitõend tasuta

TopBack

© Eesti Suursaatkond Belgias ja Luksemburgis Rue Guimard 11/13, B-1040, Brüssel tel. (32) 2 779 07 55, e-mail: saatkond@estemb.be